Header Image

Emma hjälper Dig att välja det bästa bland
viner, mat och service.

Tips på mailen? Fyll i här!

E-post

Skicka
Medan jag var upptagen..


..så gjorde jag bland annat det här! Deltog i en blindprovning utan dess like. När ett vin serveras ur en PET-flaska får man verkligen koncentrera sig på att hålla alla sinnen öppna och inte döma hunden efter håren.

Leave A Comment